Aktuálny režim v prevádzke

02.05.2022 10:37

Režim prevádzky sa riadi aktuálnymi usmerneniami MPSVaR. Viac