vodné, stočné 10/16

02.12.2016 09:32
Číslo faktúry 201601427
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (10/2016)
Celková cena vrátane DPH 36,10 €
Dátum doručenia 14.11.2016
Dátum vyhotovenia 14.11.2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307