vodné, stočné 5/16

15.08.2016 08:07
Číslo faktúry 201600781
Predmet faktúry za vodné, stočné, zrážky (5/2016)
Celková cena vrátane DPH 38,41 €
Dátum doručenia 16. 6. 2016
Dátum vyhotovenia 16. 6. 2016
Dodávateľ Mesto Nitra
Adresa dodávateľa Štefánikova trieda 80/60,95006 Nitra
IČO 00308307