Supervízia organizácie 11/2019

14.11.2019 09:46
Číslo faktúry 422019
Predmet faktúry supervízia organizácie 11.11.2019
Celková cena vrátane DPH  88 €
Dátum doručenia 11.11.2019
Dátum vyhotovenia 11.11.2019
Dodávateľ RESTARTING s.r.o.
Adresa dodávateľa 95104 Malý Lapáš 276
IČO 47516640