stráženie objektu 2015

16.02.2015 09:36
Číslo faktúry 20140907
Predmet faktúry stráženie objektu cez SRP, ročný poplatok-Zmluva č.00227/2005,čl.V.,bod1, Objekt č.040 v Nitre Topoľova 6
Celková cena vrátane DPH 3,98
Dátum doručenia 31.12.2014
Dátum vyhotovenia 31.12.2014
Dodávateľ KOBRA S.B.S. - Ing. Norbert Čanaky-KOBRA
Adresa dodávateľa Mojmírovce 955,95115 Mojmírovce
IČO 30396131