Obedy 10/15

13.11.2015 10:03
Číslo faktúry 150063
Predmet faktúry za stravu 10/2015, 264 porcii
Celková cena vrátane DPH 588,72 €
Dátum doručenia 4.11. 2015
Dátum vyhotovenia 4.11. 2015
Dodávateľ ZŠ Topoľová
Adresa dodávateľa Topoľová 8. 949 01 Nitra
IČO 37865307